Tham khảo kích thước

CÁCH ĐO
Vòng ngực: Đặt thước dây quanh phần đầy nhất của ngực ngay dưới cánh tay của bạn.
Vòng eo: Đo quanh vòng eo tự nhiên ngang rốn.
Hông: Đo xung quanh phần đầy nhất của cơ thể ở phía trên cùng của chân